Bestill sommerutgaven her

Kina

Den autoritære statskapitalismen

KINA:
Clive Hamilton og Mareike Ohlberg: Die lautlose Eroberung. Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet

At Kina under Xi Jinping har utviklet seg i autokratisk retning, er kjent. Forfatterne viser hvordan effekten har spredt seg i verden for øvrig.

Dydens diktatur

KINA:
Kai Strittmatter: Die Neuerfindung der Diktatur. Wie China den digitalen Überwachungstaat aufbaut und uns damit herausfordert.

Kinas kommunistparti praler i dag med, at det er i stand til at genkende enhver af landets 1.4 milliarder borgere inden for få sekunder. Europa må finde alternativer til den stigende polarisering mellem Kina og USA.

Koronavaksiner: vitskap og myter

KRONIKK: :
Vitskapen har gjort raske framsteg når det gjeld å produsera ei vaksine mot Covid-19. Men kan vaksineprogramma bli grunna på aktivt samtykke og autonome val frå medborgarane? Og går vitskapleg rasjonalitet nå hand i hand med kreative former for irrasjonalitet?

Smittesporing, overvåkning og konsekvenser

Overvåkning: :
Hvor mye frihet har du egentlig, hvis dine bevegelser begrenses av et koronapass og du får sparken hvis du nekter å bli vaksinert?

De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veien

Militært: :
Vi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?

Kina som leder for en økologisk sivilisasjon

MILJØPOLITIKK:
Yifei Li, Judith Shapiro Polity: China Goes Green – Coercive Environmentalism for a Troubled Planet

Verdens fremtid avhenger av at Kina tar sine miljøforpliktelser på alvor

Det å bli truet på livet kan få de fleste til å holde en lav profil

YTRINGSFRIHET: :
Muligheten for å si noe er alltid meget begrenset, forteller NY TIDs faste skribent i dette essayet om forskjellige myndigheters bruk av makt. Vekk fra dagens massemedier har det nå oppstått et «underjordisk» nettverk av intellektuelle, inkludert erfarne journalister, etterretningsoffiserer, anerkjente professorer og politikere.

Trojanske hester for kinesisk etterretning?

HUAWEI: :
USA er like troende som Kina til å bruke nasjonal teknologi som et middel til masseovervåkning og politisk manipulasjon.

Et manifest for demokrati og menneskerettigheter

OPPRØRER:
Joshua Wong og Jason Y.Ng: Unfree Speech: The Threat to Global Democracy and Why We Must Act, Now

Joshua Wong startet en protestbevegelse mot kinesiske myndigheter, men nektes å stille til valg i Hongkong.

Anbefalt litteratur i sommer


: Anbefalte bøker

BOKTIPS NY TIDs kritikere og redaksjon anbefaler bøker til sommerferien.

Informasjonstotalitarisme

Selvstyrerett?: :
Selskapene bak plattformer, smarttelefoner og tingenes internett sporer kontinuelig alle våre bevegelser. Med et digitalt fotavtrykk kan man bestemme en persons tilgang til kreditt, transport, sosiale tjenester eller helsevesen. Vi mister vår individuelle frihet og autonomi.

Hvor går vi nå?

:
Er globalisering et onde som nå bør bekjempes? Nei, det er mer nyansert. Vi som har en internasjonal orientering ser med frykt på hvordan internasjonalt samarbeid nå svekkes med pandemien.