katolisisme


Overbelastet barn

Uten voksne til å holde orden på hverdagslivet deres tar en ung jente på seg ansvaret som familiens overhode.
EnglishNorsk bokmål