Kampen om Arbejderne – Arbejderbegrebets politiske historie 1750-2019


En bæredyktig arbejderbevægelse

ANNEN VERDEN? Tynget af markedsgørelsen af samfundet og fremmedgørelsen af mennesket er spørgsmålet nu: Hvem udgør subjekt et i kampen for en anden verden?