Bestill høstutgaven her

Kaj Skagen

Mellom barnehagen og retterstedet

Kaj Skagen: Norge, vårt Norge – Et lands biografi

: Selv om kulturradikale får gjennomgå i Kaj Skagens vurdering av «det norske», stammer mye av tankegodset i boken fra en av dens fremste representanter, nemlig Jens Bjørneboe.