Bestill høstutgaven her

Jugoslavia

Mladic bak lås og slå, men Balkan fortsatt på bar bakke

Robert Miller,Henry Singer: The Trial of Ratko Mladic

: The Trial of Ratko Mladic er en informativ dokumentar som lar krigsforbrytertribunalets kontroverser ligge.

I entreen til Jugoslavias fortid

Nicolas Wagnières: Hotel Jugoslavija

: Hotel Jugoslavija fremstår som et speilbilde av Jugoslavias storhet og fall – symbolisert ved det en gang flotte og luksuriøse hotellet i hovedstaden til landet som sluttet å eksistere.

Å vende tilbake til Balkan

Lars Feldballe-Petersen/Sophie Vukovic: The Unforgiven/Shapeshifters

: To dokumentarer portretterer mennesker som av vidt forskjellige grunner måtte forlate det tidligere Jugoslavia. Av like forskjellige grunner vender de også tilbake.