Stikkord: jihadistene

Book Assad

Assad-familiens mangeårige maskespill

Syria: Assad-familien har styrt Syria siden 1970. Sam Daghers nye bok viser hvordan familien har klamret seg til makten for enhver pris, og avkler deres kyniske strategier og brutale voldshandlinger.

Religionens skræmmende klang

Fanatismen og ekstremismen opstår i det øjeblik religionen løsrives fra sin kulturelle og historiske baggrund.

Et jihadistisk familieportrett

Talal Derkis nye dokumentarfilm gir et sjeldent innblikk i hvordan sønnene til al-Nusra-krigerne i Syrias Idlib-provins oppfostres til å bli den neste generasjonen jihadister.

Krigen uten frontlinje

Hvem er egentlig jihadistene i den syriske krigen?