Grusomhetens teater

Jesus

Dragningen mot det onde

MODERNITET: Vesten, med sin kolonialhistorie, henfalt til vold, som på en perfid måte ble maskert som humanisme. Her om Dostojevskij.

Den guddommelige komedien

ONDSKAP: Gud er selv det ondes problem: Må vi drepe, og må vi drepe mange, og hele tiden, for at verden skal bli bedre?

Fascisme på bakkeplan

ANTISEMITTISME: Selv om den skildrer en alternativ historie om USA under andre verdenskrig, tegner The Plot Against America et skremmende realistisk bilde av hvordan fascistisk ideologi kan utspille seg i praksis.

Jesus fra Instagram

RELIGION: Netflix-serien Messiah stiller det fascinerende spørsmålet om hvordan Jesus – eller en som framstår som ham – ville bli mottatt i dag.

Kafka foran loven

RETTIGHETER: Hvem har rettighetene til Franz Kafkas etterlatte manuskripter? Kafka var jøde, bodde i Praha og skrev på tysk, men var han egentlig identitetsløs?

Globaliseringsfaren

SLOTERDIJK: Man kan, tross all trygg immunisering og sikkerhetsønsker, ikke reversere internett, turisme, multietnisitet og internasjonal varehandel.