Bestill høstutgaven her

Jens Bjørneboe

Mellom barnehagen og retterstedet

Kaj Skagen: Norge, vårt Norge – Et lands biografi

: Selv om kulturradikale får gjennomgå i Kaj Skagens vurdering av «det norske», stammer mye av tankegodset i boken fra en av dens fremste representanter, nemlig Jens Bjørneboe. 

Ny anarkisme for en ny tid

: Informasjonskontroll og militarisering, arbeiderrettigheter, liberalistisk globalisering, klima- og miljøpolitikk, internasjonal og mellomfolkelig solidaritet er sentrale temaer både i anarkismens nyere så vel som 150-årige historie.

Uten en tråd?

: Jens Bjørneboe står i disse dager tiltalt for å ha skrevet den beslaglagte Uten en tråd. Hva er det som motiverer denne beslagleggelsen og den nåværende rettssak?

Et nasjonalt illebefinnende

: Kongedømmet representerer de «varige» verdier og bidrar til den allmenne sløvhet, som er forutsetningen for at mennesker stemmer borgerlig.

Bjørneboe: Da Arne Næss og jeg erobret NATO på Kolsås

: Historien om en norsk ikke-voldsaksjon.

Sosialisme og Frihet – del II

: Vi bringer her annen del av Jens Bjørneboes artikkelserie ”Sosialisme og frihet”.

Det frie ord – Sosialisme og frihet del III

: Vi bringer her tredje og siste del av Jens Bjørneboes artikkelserie sosialisme og frihet