Bestill vårutgaven her

Javier Marías

Spionasjens personlige kostnader

Javier Marias: Berta Isla

: Javier Marías’ forfatterskap har en sterk anti-autoriær nerve som er subtil og uten illusjoner.

Postfrancoisk stressyndrom

Javier Marías: Thus Bad Begins Oversatt av Margaret Jull CostaHamish

: Nobelpriskandidaten Javier Marías skriver sterkt om Spania i årene etter Franco.