Bestill høstutgaven her

Itonje Søimer Guttormsen

Autentisk filmkunst

Itonje Søimer Guttormsen: Gritt

NORSK SPILLEFILM: Itonje Søimer Guttormsens Gritt er laget med en annen metode enn de fleste spillefilmer og er en fascinerende og sjeldent forfriskende norsk debutfilm.