Bestill høstutgaven her

It Is Not Over Yet

Berøring, bobler og boller til demente

Louise Detlefsen: It Is Not Over Yet

DEMENS: Sykepleier May Bjerre Eiby har utviklet en ny behandlingsmetode av eldre med demens, med klokkertro på «klem og kake».