Stikkord: islamisme

Den misforståede revolution

IRAN: Solidt argumenteret status over den iranske tilstand 40 år efter shahens fald.

Det muslimske brorskap og Vesten

I sin siste bok hevder Martyn Frampton at Det muslimske brorskap er en motsigelsesfylt organisasjon, men motsigelsene er også en del av suksessen den opplever.