Bestill høstutgaven her

intelligens

Det kommende teknologiske tiåret

: Vil økt kontroll eller overvåkning i dette tiåret etter hvert overlates mer til algoritmer som selv gjennomfører handlinger basert på såkalt «actionable intelligence»?

Fra del til helhet i bevissthetsforskningen

Christof Koch: The Feeling of Life Itself

HJERNEN: The Feeling of Life Itself tar for seg nevrovitenskapens dypeste mål – forståelsen av bevissthet.

Intelligensens metamorfoser

Catherine Malabou: Métamorphoses de l’intelligence: Que faire de leur cerveau bleu?

: Den franske filosofen Catherine Malabou stiller et betimelig spørsmål, men gir ikke tydelig svar i sin nye bok om intelligens.

Gudemennesket

Yuval Noah Harari: Homo Deus A Brief History of Tomorrow

: Tror du at du styrer din egen skjebne? Den reelle makten ligger hos nettverkene.