Stikkord: intelligens

Intelligensens metamorfoser

Den franske filosofen Catherine Malabou stiller et betimelig spørsmål, men gir ikke tydelig svar i sin nye bok om intelligens.

Gudemennesket

Tror du at du styrer din egen skjebne? Den reelle makten ligger hos nettverkene.