innovasjon


kunstig intelligens

Et samfunn bygget på kunstig intelligens

UTOPI ELLER FRAMTID: Er kunstig intelligens og automasjon en redning eller en trussel for samfunnet?

Fra individuell deltakelse til autoritær politikk

POLITIKK: Destabiliserer teknologiutviklingen moderne demokratier? Kina kan sees som et positivt motstykke til Vesten.