Bestill høstutgaven her

Informations Forlag

Lykkeberg – «en demokratisk socialist»

Rune Lykkeberg: Vesten mod Vesten

EMNE: Hvordan skal vi forklare vore børn, at Trump – mod de allerfleste odds – blev præsident i USA?

Den depressive som samfunnets seismograf

Mikkel Krause Frantzen: En fremtid uden fremtid. Depression som politisk problem og kunstens alternative fortællinger

: For å gjenvinne troen på fremtiden og muligheten til å styre unna verdens kollaps, må vi begynne med forestillingsevnen.

Depresjon for revolusjon

Mikkel Krause Frantzen: En fremtid uden fremtid

: Kunsten kan slå sprekker i kulturen og bidra til å snu samtidens depresjonstilstand. 

Sårbarhetens politiske potensial

Hannah Arendt: De retsløse og de ydmygede

: Arendts smertefulle tekst viser oss årsakene til vår tids åndelig-politiske krise.