Bestill høstutgaven her

India

Under babaenes hellige beskyttelse

REISE-ESSAY: Jeg tilbrakte korona-karantenen i en ashram i legendariske Rishikesh i India, åndelig ledet av Juna Akhara naga babas – nakne menn innsmurt i menneskeaske.

Fra øko-mareritt til historisk lettelse

Kim Stanley Robinson: The Ministry for the Future

JORDENS FREMTID: I en skjellsettende ny kollektivroman kan vi lese om hvordan klimakrisen tilspisser seg og en ny økologisk verdensorden vokser frem.

Kaste – et universelt system for ulikhet, maktmisbruk og ydmykelse

Isabel Wilkerson: Caste: The Origins of Our Discontent

RANG: I India er det etternavnet, i USA er det hudfargen, som avgjør om man står øverst eller nederst på kastesystemets rangstige

Frihet, verdighet og håp

GAZA: NY TID møter forskjellige stemmer i Gaza i dag: Om USAs nye plan, og forholdene på bakken.

Det er vår egen skyld

ØDELAGT NATUR:: Profittjag, illegal handel med ville dyr og en økende befolkning som tar over naturområder, gir grobunn for katastrofer. Covid-19 er ikke naturens hevn; vi har gjort dette mot oss selv.

Pakistans analfabetisme

LESE- OG SKRIVEVANSKER: Pakistan er nødt til å prioritere borgernes mangelfulle lese- og skriveferdigheter og bør iverksette et landsdekkende program som tar hensyn til landets flerkulturelle og fremmedspråklige samfunn.

Gandhis metode

AVISLEDER: Å kjempe for fred og forsoning er ikke lett.

I kastesamfundets skygge

Alf Gunvald Nilsen, Kenneth Bo Nielsen, Anand Vaidya: Indian Democracy. Origins, Trajectories, Contestations

INDIAS KONFLIKTER: Indiens store økonomiske vækst har under Narendra Modi uddybet de sociale forskelle. Sameksistensen mellem de mange religiøse grupper

Gandhi sat i perspektiv

Talat Ahmet: Talat Ahmed: Mohandas Gandhi. Experiments in Civil Disobedience

GANDHI: Historieprofessor Talat Ahmet har skrevet en nuanceret og tankevækkende biografi om Gandhi, med særlig vægt på hans tanker om civil ulydighed og ikkevoldelig protest.

Aadhaar: Indias nye kastesystem

: Den omfattende folketellingen i India kartlegger befolkningen – men sementerer også kastesamfunnet landet har forsøkt å kvitte seg med. Amnesty International advarer, og den indiske menneskerettighets­advokaten Shyam Divan har gått til sak.

I fabrikkens innvoller

Rahul Jain: Machines

: Den indiske tekstilfabrikkens rytme, farger og fart er vakkert og tankevekkende fremstilt, men den viktigste politiske brodden mangler.

India: Den pragmatiske nedrustningspartneren

: Flere europeiske land bekymrer seg for atomkrig mellom India og Pakistan. Er det realistisk?