Bestill sommerutgaven her

India

Under babaenes hellige beskyttelse

REISE-ESSAY: :
Jeg tilbrakte korona-karantenen i en ashram i legendariske Rishikesh i India, åndelig ledet av Juna Akhara naga babas – nakne menn innsmurt i menneskeaske.

Fra øko-mareritt til historisk lettelse

JORDENS FREMTID:
Kim Stanley Robinson: The Ministry for the Future

I en skjellsettende ny kollektivroman kan vi lese om hvordan klimakrisen tilspisser seg og en ny økologisk verdensorden vokser frem.

Kaste – et universelt system for ulikhet, maktmisbruk og ydmykelse

RANG:
Isabel Wilkerson: Caste: The Origins of Our Discontent

I India er det etternavnet, i USA er det hudfargen, som avgjør om man står øverst eller nederst på kastesystemets rangstige

Frihet, verdighet og håp

GAZA: :
NY TID møter forskjellige stemmer i Gaza i dag: Om USAs nye plan, og forholdene på bakken.

Det er vår egen skyld

ØDELAGT NATUR:: :
Profittjag, illegal handel med ville dyr og en økende befolkning som tar over naturområder, gir grobunn for katastrofer. Covid-19 er ikke naturens hevn; vi har gjort dette mot oss selv.

Pakistans analfabetisme

LESE- OG SKRIVEVANSKER: :
Pakistan er nødt til å prioritere borgernes mangelfulle lese- og skriveferdigheter og bør iverksette et landsdekkende program som tar hensyn til landets flerkulturelle og fremmedspråklige samfunn.

Gandhis metode

AVISLEDER: :
Å kjempe for fred og forsoning er ikke lett.

I kastesamfundets skygge

INDIAS KONFLIKTER:
Alf Gunvald Nilsen, Kenneth Bo Nielsen, Anand Vaidya: Indian Democracy. Origins, Trajectories, Contestations

Indiens store økonomiske vækst har under Narendra Modi uddybet de sociale forskelle. Sameksistensen mellem de mange religiøse grupper

Gandhi sat i perspektiv

GANDHI:
Talat Ahmet: Talat Ahmed: Mohandas Gandhi. Experiments in Civil Disobedience

Historieprofessor Talat Ahmet har skrevet en nuanceret og tankevækkende biografi om Gandhi, med særlig vægt på hans tanker om civil ulydighed og ikkevoldelig protest.

Aadhaar: Indias nye kastesystem

:
Den omfattende folketellingen i India kartlegger befolkningen – men sementerer også kastesamfunnet landet har forsøkt å kvitte seg med. Amnesty International advarer, og den indiske menneskerettighets­advokaten Shyam Divan har gått til sak.

I fabrikkens innvoller


Rahul Jain: Machines

Den indiske tekstilfabrikkens rytme, farger og fart er vakkert og tankevekkende fremstilt, men den viktigste politiske brodden mangler.

India: Den pragmatiske nedrustningspartneren

:
Flere europeiske land bekymrer seg for atomkrig mellom India og Pakistan. Er det realistisk?