Stikkord: India

Fra øko-mareritt til historisk lettelse

JORDENS FREMTID: I en skjellsettende ny kollektivroman kan vi lese om hvordan klimakrisen tilspisser seg og en ny økologisk verdensorden vokser frem.

Kaste – et universelt system for ulikhet, maktmisbruk og ydmykelse

RANG: I India er det etternavnet, i USA er det hudfargen, som avgjør om man står øverst eller nederst på kastesystemets rangstige

Frihet, verdighet og håp

GAZA: NY TID møter forskjellige stemmer i Gaza i dag: Om USAs nye plan, og forholdene på bakken.

Det er vår egen skyld

ØDELAGT NATUR:  Profittjag, illegal handel med ville dyr og en økende befolkning som tar over naturområder, gir grobunn for katastrofer. Covid-19 er ikke naturens hevn; vi har gjort dette mot oss selv.

Pakistans analfabetisme

LESE- OG SKRIVEVANSKER: Pakistan er nødt til å prioritere borgernes mangelfulle lese- og skriveferdigheter og bør iverksette et landsdekkende program som tar hensyn til landets flerkulturelle og fremmedspråklige samfunn.

Gandhis metode

AVISLEDER: Å kjempe for fred og forsoning er ikke lett.

I kastesamfundets skygge

INDIAS KONFLIKTER: Indiens store økonomiske vækst har under Narendra Modi uddybet de sociale forskelle. Sameksistensen mellem de mange religiøse grupper

Gandhi sat i perspektiv

GANDHI: Historieprofessor Talat Ahmet har skrevet en nuanceret og tankevækkende biografi om Gandhi, med særlig vægt på hans tanker om civil ulydighed og ikkevoldelig protest.

Aadhaar: Indias nye kastesystem

Den omfattende folketellingen i India kartlegger befolkningen – men sementerer også kastesamfunnet landet har forsøkt å kvitte seg med. Amnesty International advarer, og den indiske menneskerettighets­advokaten Shyam Divan har gått til sak.

I fabrikkens innvoller

Den indiske tekstilfabrikkens rytme, farger og fart er vakkert og tankevekkende fremstilt, men den viktigste politiske brodden mangler.

India: Den pragmatiske nedrustningspartneren

Flere europeiske land bekymrer seg for atomkrig mellom India og Pakistan. Er det realistisk? 

En beretning om fremtidens byer

Går det an å bygge helt nye, friske og bærekraftige byer langs kunstige fjorder på den indiske landsbygda?

Røttene reklamene utelater

Informativ og utvetydig film om klesindustriens moderne slavedrift, som står i grell kontrast til de glattpolerte reklamebildene vi konsumerer i takt med våre tomme og stadig skiftende behov.
EnglishNorsk bokmål