Bestill høstutgaven her

ikkevold

Verdige og uverdige liv

Judith Butler: The Force of Nonviolence

LIKHET: I The Force of Nonviolence skriver Judith Butler at systematisk diskriminering er hovedårsaken til all vold.

Gandhis metode

AVISLEDER: Å kjempe for fred og forsoning er ikke lett.