Abonnement 790/år eller 190/kvartal

ikke-vold

«Vi er den glemte generasjonen i Irak»

IRAK: I Irak stoler ungdommen verken på politikerne eller partiene. NY TID har møtt regissøren og produsenten av filmen Bagdad on Fire, som tar for seg mobiliseringen av ungdommen som kjemper for forandring av det dårlige styresettet til landets ledere. Karrar Al-Azzawi sier følgende om USA-invasjonen i 2003: «De kom med ‘demokrati’, men vi fikk bare kaos og korrupsjon – med politikere som bare ville stjele. Også de religiøse lederne var involvert i dette.»

Minoriteter og mild anarkisme

NY TID-SAMTALEN: Denne gangen møtte vi en uredd aktivist og anarkist. Etter et langt liv oppsummerte han en ettertenksomhet på områdene anarkisme, minoriteter, frykt/vold – og kjærlighet. Audun Engh var syk da samtalen fant sted, og døde noen måneder etterpå.