ikke til venstres


Kjærlighet til verden

Arne Øgaard vil bevisstgjøre leseren omkring tidens store spørsmål og inspirere til et høyere nivå på den politiske samtalen.