Grusomhetens teater

IHRA

NY TIDs sju råd til en god propagandist

PROPAGANDA:Å lære kunsten «å lyve mesterlig» er viktig for alle propagandister

Til den som vil bekjempe antisemittismen

HOLOCAUSTSENTERET: Antisemittisme er ingen spøk. Det synes allment akseptert at krigs- og konfliktutbrudd i Israel-Palestina-relasjonen samvarierer med hyppigheten av registrerte antisemittiske manifestasjoner.

The International Holocaust Remembrance Alliance

(26. mai 2016): Følgende, ikke juridisk bindende arbeidsdefinisjon av antisemittisme lyder: «Antisemittisme er en viss oppfatning av jøder som kan uttrykkes som hat mot jøder. Retoriske...

Vi ser på to definisjoner av antisemittisme

NY ERKLÆRING: Å støtte Israel på godt og vondt (som gjennom IHRAs definisjon, neste side) synes viktigere enn hensynet til rasismebekjemping. Jerusalemerklæringen er et betimelig alternativ.