Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

ideologi

Fra sosialdemokrati til nyliberalisme


Ola Innset: Markedsvendingen

Hvordan forstås samfunnsutviklingen? Gjennom ideer, aktører og konkrete prosesser, eller via diskurser, styringsteknikker og prosjekter for samfunnsforming? NY TIDs Svein Hammer tar opp to bøker som står i forhold til hverandre (den ene hans egen).

Døde og levende metaforer

SPRÅKDEBATT:
Kristin Fridtun: Språket er ei bukse. Om biletbruken i norsk språkdebatt

Hvordan kan metaforen testes ut mot faktakunnskap?

Tvungen nøjsomhed


Alberto Alesina, Carlo Favero, Fransesco Giavazzi: .Austerity When It Works and When It Doesn’t

Midt i denne nedskæringsæra mener tre økonomer at have fundet forklaringerne på, hvornår indstramningspolitik virker. De går imidlertid behændigt uden om spørgsmålet om, hvem det virker for.

«Villa, Volvo og vofs» og de teknologiske innovasjonene 


Curt Sørensen: Den Europæiske deltagerkrise – Stormagtspolitik, massedeltagelse og ideologi i det 20. århundrede

Krav om fortsat økonomisk vækst på en begrænset planet har affødt den globale og systemiske krise.

Filosofen vi helst vil fortrenge


: Vinduet 1/2017

Noen vil diskreditere Martin Heidegger – for det er ett og annet i hans samfunnskritikk de helst vil glemme.

Lett-sosialisme i en kapitalismetung tid


Axel Honneth: The Idea of Socialism

Det er fortsatt mye gull i sosialismen, mener filosofen Axel Honneth, som likevel ikke nøler med å kassere venstresidens revolusjonsromantikk. 

Mens vi venter på kommunismen


Alain Badiou: Un parcours grec Circonstances, 8

Vi befinner oss i den siste fasen av en reaksjonær periode som har vart i 40 år, mener Alain Badiou: Snart gjenoppstår den kommunistiske idé.

Ideologikritikkens gjenfødsel

:
Fenomenet Trump har satt ny fart i ideologikritikken.