Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

identitetspolitikk

Antirasisme som totalitær ideologi

IDENTITET:
Douglas Murray: The Madness of Crowds. Gender, Race and Identity

I stedet for å plassere hverandre i identitetspolitiske båser og kategorier og påføre hverandre skam burde vi heller utvikle en større grad av tilgivelse og sjenerøsitet.

Tidens identitetspolitiske vinde

IDENTITET:
Douglas Murray: Hordernes Hærgen – køn, race, identitet

Hordernes Hærgen er en flamme-skrift mod tidens identitetspolitiske vinde. Det er et fyrigt kampskrift mod samtidens moralske strømninger.

Å skifte mening i identitetspolitiske spørsmål kan koste deg alt

POLITIKK:
Ezra Klein Avid: WHY WE’RE POLARIZED

Amerikansk politikk handler i liten grad om å endre den eksisterende politikken, men mer om å appellere til splittelsen mellom folk.

Er tiden inne for en ny type demokratisk involvering?

KOMMENTAR: :
Trenger vi i langt mindre grad valgte politikere til å representere våre meninger?

Demokratiets anatomi

FUKUYAMA:
Mathilde Fasting: Etter historiens slutt. Møter med Francis Fukuyama

Francis Fukuyama er en av verdens fremste demokrati-teoretikere, og i denne boken gis en oppdatert innføring i hans samlede forfatterskap.

Jakten på anerkjennelse har destruktive følger. Sosial rettferdighet blir redusert til psykologiske problemer

:
Identitetspolitikken er et ektefødt barn av den narsissistiske kultur, der krenkelser og avvisning oppfattes som alvorlige trusler mot egenverdet.