Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

I Am Not Your Negro

I am not Your Negro: Nødvendigheten av forbilder


Raoul Peck: I Am Not Your Negro

Vi kan alle lære noe om oppmerksomhet og sannferdighet av James Baldwin.