Bestill sommerutgaven her

Hurst

Politisk korrekt avkoloniseringsideologi?

Olùfèmi Táíwò: Against Decolonisation. Taking African Agency Seriously

MODERNISERING: Den nigerianske professoren Olùfèmi Táíwò ser på maktrelasjoner mellom tidligere koloniserte og kolonialister. Alle stater strever med å tilpasse de moderne institusjonene til sin egen historie, sin kulturelle kontekst og sitt ideologiske klima. Men kan kravet om å avkolonisere språket bli absurd?

Hvilke afrikanske intellektuelle …

Stephen Chan: African Political Thought. An Intellectual History of the Quest for Freedom

Intellektuelle: Inspirert både av Bakhtin og Foucault presenterer Stephen Chan Achille Mbembes analyser av den afrikanske staten på en forståelig måte. Men la oss heller nevne hva boken utelater.