Stikkord: HUMANITÆR DOKUMENTARISME

Mot menneskelighetens horisonter
(Immediations)

Den deltakende dokumentarfilmgenrens gest hvor kameraet gis til den andre, er bare en ny måte å installere og bekrefte dominansforhold på, lyder Pooja Rangans kritikk av dokumentarismens «humanitære impuls».