Stikkord: humanisme

Da ånden forsvant
(Ånd/Frygt ikke frihed)

Både Schanz og Thomsen forsvarer troen på at mennesket er mer enn kultur og mer enn sine biologiske bestanddeler – mennesket er også ånd, hevder de. 

Rehumanisering av flyktninger
(Kalès)

Med en avdempet og lite påtrengende tilnærming lar regissør og antropolog Laurent Van Lancker beboerne i den nå tilintetgjorte leiren ved Calais beskrive sitt atskilte samfunn med egne ord.

Formaning om gjestfrihet

Baumans refleksjoner om migrasjonskrisen er enkle, men hans hovedpoeng er verdt å insistere på. 

Å se menneskeheten i øynene

Med sin gigantomane enkelhet bringer kinodokumentaren og multimediaprosjektet Human oss litt nærmere hverandre.