Stikkord: høyreekstremisme

Alt-right og overtrampets politikk
(Kill All Normies)

Angela Nagle jamrer seg over alt-right og forklarer hvorfor bevegelsen er blitt en suksesshistorie.