Bestill høstutgaven her

Høyre

HØYRE

NATO-VENNLIG: Høyre vektlegger militærets offensive evne. I nordområdepolitikken vektlegger de militær avskrekking heller enn avspenning.

Verden er ute av ledd

ESSAY: Verden har gått fullstendig av hengslene og har gjort det lenge.

Programmessige programmer

: Overveldende lesning er det knapt, men slapp språkføring og høy floskeltetthet til tross: Gi partiprogrammene en sjanse i innspurten før valget.