Stikkord: homoseksualitet

Homohistoriens førstegransker
[Homintern]

I en tid der homolobbyen er blitt et hverdagslig begrep, er Homintern en kjærkommen analyse av homofiliens fryktpotensial.

Gay i senkapitalismens tid
[My Wonderful West Berlin]

Bare anarkistene på venstresiden støttet dem. Men det var kapitalismen som frigjorde dem. Gaybevegelsen ble aldri en del av arbeiderkampen.