Stikkord: holocaust

Traumene etter Holocaust tar aldri slutt

Personlige erfaringer forvandles til en tanke-vekkende film om traumer og stereotypier.

Voldens utilsiktede skadevirkninger

Skyggen av vold kan strekke seg langt og vidt, og disse to filmene viser den indirekte skaden som fortsetter lenge etter at den direkte volden har opphørt.

Selfier fra Holocaust

Dokumentaren Austerlitz observerer hordene av mennesker som besøker de tyske konsentrasjonsleirene, som om de var en hvilken som helst turistattraksjon.

Holocaust som pilegrimsferd

Israelske ungdommer som er ubekvemme med Holocaust-erkjennelsen, samfunnet krever av dem, lar oss øyne håp.