Bestill høstutgaven her

historie

Håp, fyll og frustrasjon på Grønland

Sturla Pilskog,Sidse Torstholm Larsen: Vinterens lengsel

SELVSTENDIGHET: Folket på Grønland er avhengig av omverdenen, men øyner et håp om løsrivelse basert på egne naturressurser og mektige investorer.

Overfladiskhet er den nye dialogen

Kjetil Røed: Working Through the Past

KONSEPTKUNST: Et konseptorientert mikrokunsthistorisk verk som omvurderer kunstens verdi

Steinhardt grep om geologien

Marcia Bjornerud: Timefulness. How Thinking Like a Geologist Can Help Save the World

GEOLOGI: Alle kan og bør lære mer av geologien, mener Marcia Bjornerud. Hennes velmente forsøk på å gjøre fagets innsikter levende faller derimot på steingrunn.

Den store tænker er trukket op af mølposen

Robert Irwin: Ibn Khaldun. An Intellectual Biography

: En ny biografi om den arabiske 1300-tallshistoriker Ibn Khaldun er nylig utgivet. Får han nu sin renæssance?

Historie-metafysikk og forfall

: Hvilke konsekvenser har andre verdenskrig hatt for menneskehetens stilling i moderniteten?

Tvang, mord og velstand

Lisa Blaydes: State of Repression

: Dokumenter fra Saddam Husseins arkiver viser et helt annet Irak enn den gjengse historien forteller.

Å redusere verdenshistorien til Gini-koeffisienter

: Et annet eksempel på historieskriving.

En rhizomatisk verden

: ZKM Center for Arts and Media i Karlsruhe vil skape større forståelse for mediekunstens ulike uttrykk sett i et historisk perspektiv.

I entreen til Jugoslavias fortid

Nicolas Wagnières: Hotel Jugoslavija

: Hotel Jugoslavija fremstår som et speilbilde av Jugoslavias storhet og fall – symbolisert ved det en gang flotte og luksuriøse hotellet i hovedstaden til landet som sluttet å eksistere.

68-generasjonen ifølge tysk historieskriving

Heinz Bude/Alexander Sedlmaier/Christina von Hodenberg: Adorno für Ruinenkinder: Eine Geschichte von 1968/Konsum und Gewalt: Radikaler Protest in der Bundesrepublik/Das andere Achtundsechzig: Gesellschaftsgeschichte einer Revolte

: Tre nyutgitte bøker om sekstiåtterne gir til dels overraskende og nye perspektiver. Alle er skrevet av forskere som selv ikke tilhører denne mytiske generasjonen.

Avkledning av løgnen

Ilan Pappe: Ti myter om Israel

: Med Ti myter om Israel viser forfatter Ilan Pappe hvor lett «sannhet» kan konstrueres og selges til ukritiske masser. Hvilke konsekvenser får dette for den objektive, faktabaserte sannheten? Boken er rystende lesning, og et «must» for alle som er interessert i Midtøsten, demokrati, politikk og historie.

Historien om Nokia

Arto Koskinen: Nokia Mobile – We Were Connecting People

: At Nokia-gründerne i dag jobber på vaskeri eller loffer rundt arbeidsløse i Salo, er mildt sagt oppsiktsvekkende.