Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

historie

Håp, fyll og frustrasjon på Grønland

SELVSTENDIGHET:
Sturla Pilskog,Sidse Torstholm Larsen: Vinterens lengsel

Folket på Grønland er avhengig av omverdenen, men øyner et håp om løsrivelse basert på egne naturressurser og mektige investorer.

Overfladiskhet er den nye dialogen

KONSEPTKUNST:
Kjetil Røed: Working Through the Past

Et konseptorientert mikrokunsthistorisk verk som omvurderer kunstens verdi

Steinhardt grep om geologien

GEOLOGI:
Marcia Bjornerud: Timefulness. How Thinking Like a Geologist Can Help Save the World

Alle kan og bør lære mer av geologien, mener Marcia Bjornerud. Hennes velmente forsøk på å gjøre fagets innsikter levende faller derimot på steingrunn.

Den store tænker er trukket op af mølposen


Robert Irwin: Ibn Khaldun. An Intellectual Biography

En ny biografi om den arabiske 1300-tallshistoriker Ibn Khaldun er nylig utgivet. Får han nu sin renæssance?

Historie-metafysikk og forfall

:
Hvilke konsekvenser har andre verdenskrig hatt for menneskehetens stilling i moderniteten?

Tvang, mord og velstand


Lisa Blaydes: State of Repression

Dokumenter fra Saddam Husseins arkiver viser et helt annet Irak enn den gjengse historien forteller.

Å redusere verdenshistorien til Gini-koeffisienter

:
Et annet eksempel på historieskriving.

En rhizomatisk verden

:
ZKM Center for Arts and Media i Karlsruhe vil skape større forståelse for mediekunstens ulike uttrykk sett i et historisk perspektiv.

I entreen til Jugoslavias fortid


Nicolas Wagnières: Hotel Jugoslavija

Hotel Jugoslavija fremstår som et speilbilde av Jugoslavias storhet og fall – symbolisert ved det en gang flotte og luksuriøse hotellet i hovedstaden til landet som sluttet å eksistere.

68-generasjonen ifølge tysk historieskriving


Heinz Bude/Alexander Sedlmaier/Christina von Hodenberg: Adorno für Ruinenkinder: Eine Geschichte von 1968/Konsum und Gewalt: Radikaler Protest in der Bundesrepublik/Das andere Achtundsechzig: Gesellschaftsgeschichte einer Revolte

Tre nyutgitte bøker om sekstiåtterne gir til dels overraskende og nye perspektiver. Alle er skrevet av forskere som selv ikke tilhører denne mytiske generasjonen.

Avkledning av løgnen


Ilan Pappe: Ti myter om Israel

Med Ti myter om Israel viser forfatter Ilan Pappe hvor lett «sannhet» kan konstrueres og selges til ukritiske masser. Hvilke konsekvenser får dette for den objektive, faktabaserte sannheten? Boken er rystende lesning, og et «must» for alle som er interessert i Midtøsten, demokrati, politikk og historie.

Historien om Nokia


Arto Koskinen: Nokia Mobile – We Were Connecting People

At Nokia-gründerne i dag jobber på vaskeri eller loffer rundt arbeidsløse i Salo, er mildt sagt oppsiktsvekkende.