historie


Vinterens lengsel Regissør Sturla Pilskog og Sidse Torstholm Larsen

Håp, fyll og frustrasjon på Grønland

SELVSTENDIGHET: Folket på Grønland er avhengig av omverdenen, men øyner et håp om løsrivelse basert på egne naturressurser og mektige investorer.

Overfladiskhet er den nye dialogen

KONSEPTKUNST: Et konseptorientert mikrokunsthistorisk verk som omvurderer kunstens verdi

Steinhardt grep om geologien

GEOLOGI: Alle kan og bør lære mer av geologien, mener Marcia Bjornerud. Hennes velmente forsøk på å gjøre fagets innsikter levende faller derimot på steingrunn.

Den store tænker er trukket op af mølposen

En ny biografi om den arabiske 1300-tallshistoriker Ibn Khaldun er nylig utgivet. Får han nu sin renæssance?

Historie-metafysikk og forfall

Hvilke konsekvenser har andre verdenskrig hatt for menneskehetens stilling i moderniteten?

Tvang, mord og velstand

Dokumenter fra Saddam Husseins arkiver viser et helt annet Irak enn den gjengse historien forteller.

Å redusere verdenshistorien til Gini-koeffisienter

Et annet eksempel på historieskriving.

En rhizomatisk verden

ZKM Center for Arts and Media i Karlsruhe vil skape større forståelse for mediekunstens ulike uttrykk sett i et historisk perspektiv.
det tidligere Jugoslavia

I entreen til Jugoslavias fortid

Hotel Jugoslavija fremstår som et speilbilde av Jugoslavias storhet og fall – symbolisert ved det en gang flotte og luksuriøse hotellet i hovedstaden til landet som sluttet å eksistere.
feminist

68-generasjonen ifølge tysk historieskriving

Tre nyutgitte bøker om sekstiåtterne gir til dels overraskende og nye perspektiver. Alle er skrevet av forskere som selv ikke tilhører denne mytiske generasjonen.

Avkledning av løgnen

Med Ti myter om Israel viser forfatter Ilan Pappe hvor lett «sannhet» kan konstrueres og selges til ukritiske masser. Hvilke konsekvenser får dette for den objektive, faktabaserte sannheten? Boken er rystende lesning, og et «must» for alle som er interessert i Midtøsten, demokrati, politikk og historie.

Historien om Nokia

At Nokia-gründerne i dag jobber på vaskeri eller loffer rundt arbeidsløse i Salo, er mildt sagt oppsiktsvekkende.

To hundre års taushet

For alle som vil vite mer om dagens forhold mellom iranere og arabere, er en 60 år gammel bok varmt å anbefale.

Melankoliens fortolker har reist

Den svenske idéhistorikeren og essayisten Karin Johannisson døde i november. Hennes bøker om følelsenes, kroppens og sinnets historie vil fortsette å reise viktige spørsmål i generasjoner. 

Mesterverk om Sør-Afrikas historie

Historieboken vi trengte om Sør-Afrika har endelig kommet – og den kunne antakelig ikke vært ført i pennen av noen andre. Historien er dramatisk, mangfoldig og rystende, men etterlater seg også optimisme og håp.