Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Henry Holt and Company

STRIDEN MELLEM IRAN OG SAUDI-ARABIEN: Den mellemøstlige tragedie

ISLAMISME:
Kim Ghattas: Black Wave. Saudi Arabia, Iran, and the Forty-Year Rivalry that Unraveled Culture, Religion, and Collective Memory in the Middle East

Den traditionel forklaring på konflikten mellem sunni- og shiamuslimer er for overfladisk. En ny, velskrevet analyse tolker Mellemøstens store forandringer som et opgør mellem Saudi-Arabien og Iran.