Hell on Earth: The Fall of Syria and the Rise of ISIS


Det nye Syria

Ny dokumentar undersøker IS’ vei til makten i Syria – og hvilken rolle internasjonale medier spilte i det hele.

Syria-krigen minutt for minutt

Ny dokumentar undersøker IS’ vei til makten i Syria – og hvilken rolle internasjonale medier spilte i det hele.