Bestill høstutgaven her

Heikki Holmås

Et krafttak for nullutslippsmålet

Heikki Holmås: Kloden brenner. Hva mågjøres?

KLIMAET: Heikki Holmås beskriver nullutslippsmål i ny bok, der klimakrisen løses med avgifter og utslippskrav, rikelig med grønn kraft, og teknologi. Men til hvilken pris?