Bestill høstutgaven her

Håvard Bustnes

Når glimt av menneskelighet blir groteske

Håvard Bustnes: Golden Dawn Girls

: I denne dokumentaren følger vi tre av kvinnene i toppledelsen av det høyreekstreme greske partiet Gyllent Daggry.