Bestill høstutgaven her

Hartmut Rosa

Kontrollsamfunnet og det uregjerlige

Hartmut Rosa: The Uncontrollability of the World

SENMODERNE: Mennesker i dag får mer og mer kontroll over omgivelsene – men mister kontakt med verden. Hvor går grensen for målinger, kvalitetssikringer, kvantifiseringer og byråkratiske rutiner?