Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Hannah Arendt

Den moderne politiske løgnen og den politiske lyvekunsten

ESSAY: :
Hvordan kan det ha seg at noen politikere kan lyve så mye de vil, som president Trump, og samtidig bli oppfattet som sannferdige av velgerne sine? Vi ser på hvordan filosofen Hannah Arendt definerte forskjellen mellom den tradisjonelle og den moderne løgnen, som forskjellen mellom å skjule og tilintetgjøre. Og hvordan sannheten kan fingeres fordi man kan fingere virkeligheten.

Panikkens tidsalder

KATESTROFER:
Pablo Servigne, Raphaël Stevens , Peter Sloterdijk: How Everything Can Collapse / Infinite Mobilization

 Vi mennesker har mistet kontrollen over utviklingen vi har satt i gang. Katastrofen er en advarsel som kommer for sent., og elitene gjør seg uimottagelige for faresignalene. Kan vi unngå panisk flukt fra fellesproblemene?

Vold blir politisert, og politikk blir vold

VOLD I TEORI OG PRAKSIS:
Elizabeth Frazer, Kimberly Hutchings: Violence and Political Theory

Verden er voldelig. Lar vi oss dupere av voldens retorikk?

Naturen i menneskets blindsone

EN BESJELET NATUR?:
Arne-Johan Vetlesen Routledge: Cosmologies of the Anthropocene

I filosofen Arne Johan Vetlesens nye bok er miljøproblemene et symptom på at vår tenkemåte er helt gal. Må vi kanskje åpne oss for at alt omkring oss er besjelet?

Å stadig begynne på nytt

FILOSOFI:
Hannah Arendt, oversetter Joachim Wrang: Åndens liv (Life of the Mind)

Hannah Arendts alderdomsverk undersøker tenkning, frihet, vilje og framtid. Finnes det her noe tankevekkende om våre teknologiske automatiserte samfunn?

En beretning for vår villfarne tid


Sarah Bakewell: Existentialisterna. En historia om frihet, varat och aprikoscocktails

Existentialisterna stirrade tomheten i vitögat – och försökte ändå bevara sin mänsklighet. Göran Rosenberg läser en briljant berättelse om ett gäng filosofer som förblir aktuella än i dag.

Sårbarhetens politiske potensial


Hannah Arendt: De retsløse og de ydmygede

Arendts smertefulle tekst viser oss årsakene til vår tids åndelig-politiske krise.

Det totalitæres fremvekst


Ada Ushpiz.: Hannah Arendt – Vita Activa

Nye former for totalitarisme er svært aktuelle for tiden, og dermed filosofen Hannah Arendt.

Hannah Arendt: Å tenke i mørke tider

:
«En krise blir en katastrofe bare når vi reagerer på den med forutinntatte meninger», sa Hannah Arendt. 9. februar vises dokumentar-filmen om filosofen på Kunstnernes hus.

Hannah Arendt som flyktning

:
Hannah Arendts erkjennelser om fluktens eksistensielle umulighet er brennende aktuelle, og utgjør et grunnleggende premiss i dokumentarfilmen om filosofen som selv flyktet til Paris i en politisk polarisert tid.