Bestill høstutgaven her

Gulløven

Saudisk kvinnekamp formidlet med såpe-estetikk

Haifaa al-Mansour: The Perfect Candidate/Maryam

LUKKET SAMFUNN: Kampen for likeverd og rettferdighet i en kjønnsfordelt hverdag er temaet i al-Mansours fjerde spillefilm Maryam, en «voksenversjon» av førstefilmen Wadjda.