Bestill sommerutgaven her

Gud

Den guddommelige komedien

ONDSKAP: Gud er selv det ondes problem: Må vi drepe, og må vi drepe mange, og hele tiden, for at verden skal bli bedre?

Elektra – barnet som ville renses for vondt

ESSAY: Sofokles’ Elektra stiller spørsmålet: hva skjer med et menneske som ikke klarer å formulere for seg selv hvem hevnen hennes er rettet mot og hvorfor? Er det behovet for hevn som driver oss, trangen til å straffe en som har ødelagt for oss? Og hva med unge, religiøse terrorister i dag som ut fra kjærlighet til «herskeren», utfører grusomme ritualer og riter?

Globaliseringsfaren

SLOTERDIJK: Man kan, tross all trygg immunisering og sikkerhetsønsker, ikke reversere internett, turisme, multietnisitet og internasjonal varehandel.

Gud er en maskin

Cia Rinne: Skal vi blinde os selv og forlade Theben

: Cia Rinne har skrevet et smertefullt og poetisk bidrag til å forstå verdens tilstand.