Bestill høstutgaven her

grønn energi

Trygg energi

Roland Dannereuther: Energy Security

: Energy Security gir viktig kunnskap om samspillet mellom energisikkerhet, økonomisk vekst, økologisk bærekraft og sosial rettferdighet.