Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

grensekontroll

Gaza er som kvikksand

GAZA: :
Kan den foreslåtte amerikanske løsningen med omfordeling av landområder og en utvidelse av Gazastripen få slutt på konflikten i Midtøsten?

Fryktens stengsler

GRENSEKONTROLL:
Nikolaus Geyrhalter: The Border Fence

Med eller uten gjerder vil Europa bli nødt til å ta del i verdenen utenfor som er i stadig endring.

Nye grænser i Europa

KONTROL:
Antonis Vradis, Evie Papada, Joe Painter,Anna Papoutsi: New Borders. Hotspots and the European Migration Regime

Dagens europæiske flygtninge-politik handler ikke længere om respekten for den frie bevægelighed, men om kontrol.