grensekontroll


Gaza er som kvikksand

GAZA: Kan den foreslåtte amerikanske løsningen med omfordeling av landområder og en utvidelse av Gazastripen få slutt på konflikten i Midtøsten?

Fryktens stengsler

GRENSEKONTROLL: Med eller uten gjerder vil Europa bli nødt til å ta del i verdenen utenfor som er i stadig endring.
Moira leir

Nye grænser i Europa

KONTROL: Dagens europæiske flygtninge-politik handler ikke længere om respekten for den frie bevægelighed, men om kontrol.
EnglishNorsk bokmål