Stikkord: Globalkunnskap. Renessanse for en ny opplysningstid

Globaliseringens tidløshet

Herbjørnsrud har skrevet en svært viktig bok om vår tids viktigste politiske fenomen – men en bok for de få.