Gérard Duménil og Dominique Lévy


Samfunnsklassen Marx ikke forutså

Vår tids produksjonsmåte har ikke to, men tre klasser: Kapitalistene, arbeiderklassen og lederne. 
EnglishNorsk bokmål