fbpx

Stikkord: Gérard Duménil og Dominique Lévy

Samfunnsklassen Marx ikke forutså

Vår tids produksjonsmåte har ikke to, men tre klasser: Kapitalistene, arbeiderklassen og lederne.