Stikkord: G20

Det liberale demokrati er skruet sådan sammen at hele ideen er selvdestruktiv

DEMOKRATI: Ifølge Adrian Pabst går vi i bund og grund rundt med en forkert opfattelse om det liberale demokrati.
EnglishJapaneseNorwegianSpanish