Bestill høstutgaven her

Frode Færøy

Krigen og den kollektive erindring

Frode Færøy: Fiende eller forbundsfelle? Den kommunistiske motstandsbevegelsen i Norge

: Hvem skriver historien? Den kommunistiske motstandskampen under krigen var lenge dysset ned.

Kunsten å fornye et fiendebilde

Frode Færøy: Fiende eller forbundsfelle? Den kommunistiske motstandsbevegelsen i Norge

: Både i Norge og blant de allierte fantes krefter som ville ha kommunistene sterkere inn i motstandskampen. Men de senere ledere for arbeiderpartistaten holdt dem utenfor.