Bestill vårutgaven her

frihet

Hvorfor er kjærlighet politisk?

Seyda Kurt: Radikale Zärtlichkeit

PSYKOLOGI: Kjærlighet er ikke et isoleringsprosjekt, men et frihetsprosjekt, ifølge Seyda Kurt: Friheten til å kunne velge selv dreier seg om radikal ømhet, om rettferdighet.

Nawal El-Saadawi – in memorandum

Nawal El-Saadawi: En samtale om frihet, ytringsfrihet, demokrati og eliter i Egypt.

Den guddommelige komedien

ONDSKAP: Gud er selv det ondes problem: Må vi drepe, og må vi drepe mange, og hele tiden, for at verden skal bli bedre?

Er det synd på Amerika?

Stormaktsgalskap?: Amerikas skyggesider har for mange har gjort forelskelsen fatal og forholdet destruktivt. Bjørneboes indignasjon overfor Amerika var av den solidariske typen.

Det kommende teknologiske tiåret

: Vil økt kontroll eller overvåkning i dette tiåret etter hvert overlates mer til algoritmer som selv gjennomfører handlinger basert på såkalt «actionable intelligence»?

Å snakke om døden

Birgitta Haga Gripsrud , Lisbeth Thoresen: Alt som lever, må dø. Døden som tverrvitenskapelig kunnskapsfelt

DØD: Måten vi dør på, betyr mye på livets siste oppløpsside. Denne antologien gir et godt inntrykk av hvordan vi snakker om døden i dagens samfunn.

Å stadig begynne på nytt

Hannah Arendt, oversetter Joachim Wrang: Åndens liv (Life of the Mind)

FILOSOFI: Hannah Arendts alderdomsverk undersøker tenkning, frihet, vilje og framtid. Finnes det her noe tankevekkende om våre teknologiske automatiserte samfunn?

Hva er frihet uten styring?

Cass R. Sunstein: On Freedom

PATERNALISME: Sunstein framsnakker aktiv sosial manipulering for å hjelpe oss til å ta klokere valg. I boken On Freedom setter han spørsmålstegn ved hvorvidt frie valg egentlig fremmer menneskelig velferd.

Inn i en ny tidsalder: Følelsen av fellesskap

DEMOKRATI: Den voksende skepsisen til myndighetene er en global trend. Kan økt grad av borgerdeltakelse og oppmerksomhet på felles ansvar gjenreise tilliten?

Fanget frihet

: Temaet frihet går igjen i forfatterskapet til Margaret Atwood, der hun skildrer tilværelsen til menn og kvinner som lever i fengsel — metaforisk og bokstavelig talt. Tekstene hennes har gjort et stort inntrykk på meg i en tid der friheten min er redusert mot min egen vilje.

Problemet med sosial ulikhet

: Har mennesket tidligere virkelig levd med naturen i frihet og likhet, for deretter å havne i modernitetens lenker? I dette essayet forsøkes intet mindre enn å legge de første byggeklossene til en helt ny historieforståelse. 

Den liberale utopi

Dybedahl, Kristjánsson, Innset og Hverven (red.): Ingen mennesker er født frie

: Fremfor alt er det vi som ikke gir liberalismen skylden for alt som er galt her i verden, som bør dvele ved denne boken. 

Trygghet eller frihet?

: ...

Dansens frihetsrom

Elvira Lind: Bobbi Jene

: Filmen Bobbi Jene inspirerer til å komme mer i kontakt med egen kropp.

Sp og personvernet

: Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum tror på flertall for forslaget om lovpålagt plikt til å ta imot kontanter. Dersom det ikke går prestisje i saken.

Fremtiden som alle tings målestokk

: Thomas Mores bok Utopia fyller 500 år i år. Ny Tid benytter anledningen til å feire dette fortsatt radikale storverket.