Bestill sommerutgaven her

frihet

Nawal El-Saadawi – in memorandum

Nawal El-Saadawi: :
En samtale om frihet, ytringsfrihet, demokrati og eliter i Egypt.

Den guddommelige komedien

ONDSKAP: :
Gud er selv det ondes problem: Må vi drepe, og må vi drepe mange, og hele tiden, for at verden skal bli bedre?

Er det synd på Amerika?

Stormaktsgalskap?: :
Amerikas skyggesider har for mange har gjort forelskelsen fatal og forholdet destruktivt. Bjørneboes indignasjon overfor Amerika var av den solidariske typen.

Det kommende teknologiske tiåret

:
Vil økt kontroll eller overvåkning i dette tiåret etter hvert overlates mer til algoritmer som selv gjennomfører handlinger basert på såkalt «actionable intelligence»?

Å snakke om døden

DØD:
Birgitta Haga Gripsrud , Lisbeth Thoresen: Alt som lever, må dø. Døden som tverrvitenskapelig kunnskapsfelt

Måten vi dør på, betyr mye på livets siste oppløpsside. Denne antologien gir et godt inntrykk av hvordan vi snakker om døden i dagens samfunn.

Å stadig begynne på nytt

FILOSOFI:
Hannah Arendt, oversetter Joachim Wrang: Åndens liv (Life of the Mind)

Hannah Arendts alderdomsverk undersøker tenkning, frihet, vilje og framtid. Finnes det her noe tankevekkende om våre teknologiske automatiserte samfunn?

Hva er frihet uten styring?

PATERNALISME:
Cass R. Sunstein: On Freedom

Sunstein framsnakker aktiv sosial manipulering for å hjelpe oss til å ta klokere valg. I boken On Freedom setter han spørsmålstegn ved hvorvidt frie valg egentlig fremmer menneskelig velferd.

Inn i en ny tidsalder: Følelsen av fellesskap

DEMOKRATI: :
Den voksende skepsisen til myndighetene er en global trend. Kan økt grad av borgerdeltakelse og oppmerksomhet på felles ansvar gjenreise tilliten?

Fanget frihet

:
Temaet frihet går igjen i forfatterskapet til Margaret Atwood, der hun skildrer tilværelsen til menn og kvinner som lever i fengsel — metaforisk og bokstavelig talt. Tekstene hennes har gjort et stort inntrykk på meg i en tid der friheten min er redusert mot min egen vilje.

Problemet med sosial ulikhet

:
Har mennesket tidligere virkelig levd med naturen i frihet og likhet, for deretter å havne i modernitetens lenker? I dette essayet forsøkes intet mindre enn å legge de første byggeklossene til en helt ny historieforståelse. 

Den liberale utopi


Dybedahl, Kristjánsson, Innset og Hverven (red.): Ingen mennesker er født frie

Fremfor alt er det vi som ikke gir liberalismen skylden for alt som er galt her i verden, som bør dvele ved denne boken.