Bestill høstutgaven her

fremtid

Mennesket er som blomsten

James Lovelock: Novacene – The Coming of Age of Hyperintelligence

FREMTIDEN: Vi lever i en ny tidsalder, hvor den kunstige intelligens udvikler sig på egen hånd og bliver vores redning, ikke vor død. Det sker først lidt senere.

Dommedag er avlyst

Kristian Leth: Håb – Et forsvar for fremtiden

: Fylt av angst for fremtiden forsøker Kristian Leth å fortelle en alternativ historie om hvordan verden egentlig har det.

Depresjon for revolusjon

Mikkel Krause Frantzen: En fremtid uden fremtid

: Kunsten kan slå sprekker i kulturen og bidra til å snu samtidens depresjonstilstand. 

Hva skal vi med NATO?

: Ingeborg Breines tar et kraftig oppgjør med makthavernes «sikkerhetsstrategier», NATO og militærindustrien. En trygg fremtid bygges ikke med våpen, men med en fredskultur basert på dialog og solidaritet, skriver hun.

FN: en virkelighet verden har forlatt

Thomas G. Weiss: Would the World be a better place without the UN?

: Vi kan ikke unnvære FN, men en mer kreativ og effektiv organisasjon ville være ønskelig.

Europas selvskading 

Bernd Ulrich: Guten morgen, Abendland

: Det skumrer i Vesten. Men morgenrødmen bringer lys, ifølge Bernd Ulrich.

De små tingenes sammenheng

Denis Villeneuve: Blade Runner 2049

: Hvem du er, finnes i evnen til å fortelle historien om deg selv, der minner og små detaljer utgjør renningen i veven.

Menneskeheten 2050 

: 2050 ligger bare 33 år foran oss; 33 år bak oss er Orwells 1984. Mye har skjedd siden da – og mye vil skje før 2050.

Gudemennesket

Yuval Noah Harari: Homo Deus A Brief History of Tomorrow

: Tror du at du styrer din egen skjebne? Den reelle makten ligger hos nettverkene.

Fremtiden som alle tings målestokk

: Thomas Mores bok Utopia fyller 500 år i år. Ny Tid benytter anledningen til å feire dette fortsatt radikale storverket. 

Tilbake til Utopia

: Utopia inspirerte både til kommunisme og utopisk sosialisme.