Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Fredsnasjonen Norge

Litt krig, hvis det passer

Fredsnasjonen Norge viser hvor lemfeldig styrt våre «fredsbidrag» i verden er.