Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

fredsforskning

Når man i stillhet vil disiplinere forskningen

PRIO: :
Mange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.

Fred med 40-årskrise


Stein Tønnesson: Explaining the East Asian Peace A Research Story

I 30 år etter krigen var Øst-Asia var en av de voldeligste regionene i verden. Vil freden siden 1979 fortsette?