Abonnement 790/år eller 190/kvartal

fredsbygging

‘Sett fred framfor seier’

MINNEORD: Johan Galtung. Kan det 21. århundre se at krig blir avskaffet – akkurat som slaveriet ble avskaffet i det 19. århundre og kolonialisme i det 20.?

Nye trusselbilder, krig i Europa – og framtidas forsvar

All etterpåklokskap til tross – den russiske #invasjon#en kom bardus på de aller fleste av oss. Fredspolitisk var vi også dårlig forberedt på det...

Galtungs metode for fred

KONFLIKTLØSNING: Johan Galtung fyller 90 år på FN-dagen 24. oktober.